Το πρώτο

100% κομποστοποιήσιμο

ποτήρι και καπάκι μιας χρήσης

με βάση το νερό!

Το πρώτο

100% κομποστοποιήσιμο

ποτήρι και καπάκι μιας χρήσης

με βάση το νερό!

Μετά την παρουσίαση του χάρτινου καλαμακίου 4 στρώσεων X-tra αντοχής, η Milestone καινοτομεί για ακόμη μία φορά.

Διαθέτει στην αγορά νέα μοναδικά και πιστοποιημένα προϊόντα μίας χρήσης, ποτήρι και καπάκι, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά:

 • 100% κομποστοποιήσιμο
 • 100% χαρτί πιστοποιημένο από τον FSC
  (δηλαδή με υπεύθυνη διαχείριση των δασών του πλανήτη μας)
 • Με την πρώτη πιστοποίηση Flustix No Plastic στην Ελλάδα
 • Ιδιαίτερα ανθεκτικό
 • Δυνατότητα χρήσης ζεστού και κρύου ροφήματος
 • Ειδικά για το ποτήρι του κρύου ροφήματος υπάρχει η δυνατότητα να γίνει χρήση του και για ζεστό ρόφημα
 • Το ποτήρι διατίθεται σε 2 σχέδια

Επιπρόσθετα η εταιρία μας έχει καταθέσει όλο τον φάκελο τεκμηρίωσης του είδους και των χαρακτηριστικών του, προδραστικά και χωρίς να έχει αυτή την υποχρέωση, στο ΥΠΕΚΑ.

Τα υπόλοιπα «χάρτινα» ποτήρια της αγοράς, Craft και μη, έχουν επίστρωση PE γι’ αυτό και φέρουν τη σήμανση

Πλαστικό στο Προϊόν

και δεν ανακυκλώνονται ούτε κομποστοποιούνται, κάτι που δεν ισχύει για τα ποτήρια
Ready2U Green.

Βοηθήστε και εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας ή/και ζητώντας να χρησιμοποιούνται αντίστοιχα είδη.

Η Milestone καινοτομεί για ακόμη μια φορά.

Μετά την παρουσίαση του χάρτινου καλαμακίου 4 στρώσεων X-tra αντοχής, διαθέτει στην αγορά ένα μοναδικό και πιστοποιημένο προϊόν μιας χρήσης με εξαιρετικά χαρακτηριστικά:

 • 100% κομποστοποιήσιμο
 • 100% χαρτί πιστοποιημένο από τον FSC
  (δηλαδή με υπεύθυνη διαχείριση των δασών του πλανήτη μας)
 • Με την πρώτη πιστοποίηση Flustix No Plastic στην Ελλάδα
 • Ιδιαίτερα ανθεκτικό
 • Δυνατότητα χρήσης ζεστού και κρύου ροφήματος
 • Ειδικά για το ποτήρι του κρύου ροφήματος υπάρχει η δυνατότητα να γίνει χρήση του και για ζεστό ρόφημα
 • Το ποτήρι διατίθεται σε 2 σχέδια

Επιπρόσθετα η εταιρία μας έχει καταθέσει όλο τον φάκελο τεκμηρίωσης του είδους και των χαρακτηριστικών του, προδραστικά και χωρίς να έχει αυτή την υποχρέωση, στο ΥΠΕΚΑ.

Τα υπόλοιπα «χάρτινα» ποτήρια της αγοράς, Craft και μη, έχουν επίστρωση PE γι’ αυτό και φέρουν τη σήμανση

Πλαστικό στο Προϊόν

και δεν ανακυκλώνονται ούτε κομποστοποιούνται, κάτι που δεν ισχύει για τα ποτήρια Ready2U Green.

Βοηθήστε και εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας ή/και ζητώντας να χρησιμοποιούνται αντίστοιχα είδη.

Τα προϊόντα Ready2U Green μπορείτε να τα βρείτε στα καταστήματα MyMarket και Metro Cash & Carry.

Για περισσότερες πληροφορίες…

Milestone Reusable Cups